Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nyheder...så er du opdateret

Månedens forening - oktober 2017

 
Parkinson Klubben i Middelfart er en lokalafdeling under Parkinsonforeningens Fyns Kreds. Klubbens dækningsområde er Middelfart Kommune. Klubben blev startet i 2009 på initiativ af Gudrun Johansen, som var dens formand i 6 år, inden hun i 2015 overlod depechen til den nuværende formand Ole Peterson. 


Klubben havde ved starten ca. 10 medlemmer – et tal, som har været støt stigende og nu udgør ca. 45 medlemmer. Klubben ledes af nedenstående frivillige bestyrelse.

Bestyrelsen til hjemmesiden
Fra venstre: Formand Ole Peterson, kassere Grethe Skovgaard, Kitte Brodal og Dorrit Rasmussen.

Mød foreningen på Middelfart Bibliotek

Kom og mød repræsentanter fra Parkinsonforeningen på Middelfart Bibliotek

Torsdag den 26. oktober 2017 
Kl. 15.00 - 16.00

Her har du mulighed for at få en god snak om foreningens arbejde og sociale arrangementer.

 

Lidt om Parkinsons

Parkinsonforeningen er en landsdækkende patientforening for de godt 7000 parkinsonramte i Danmark, deres pårørende samt andre, der er interesserede i at støtte foreningens arbejde.

Foreningen arbejder bl.a. for, at parkinsonramte sikres de bedst mulige behandlingsmetoder og livsvilkår, at udbrede kendskabet til sygdommen og at støtte forskning inden for Parkinsons sygdom.

Parkinsons sygdom er én af de mest udbredte neurologiske sygdomme. Parkinsons sygdom er en kronisk fremadskridende hjernesygdom, der giver både motoriske og non-motoriske symptomer. De motoriske symptomer omfatter muskelstivhed, hvilerystelser og langsomme bevægelser. De non-motoriske symptomer kan påvirke søvn, stemme, blære- og tarmfunktion, initiativ, overblik og tænkning.

Sygdommen kan ikke helbredes, men ofte kan medicin og træning holde symptomerne nede i mange år. Sygdommen rammer flest mennesker over 60 år. 10 % af de ramte er dog under 55.

Møder for medlemmer

5688582 kaffe1Middelfart Klubben arrangerer månedlige medlemsmøder (med eksempelvis foredrag) med fagligt og/eller socialt indhold, hvor parkinsonramte og deres pårørende i trygge rammer kan få ny viden om Parkinsons sygdom, behandlingsmetoder, kostvejledning og motionsformer mm., samt yde og modtage gensidig støtte og erfaringsudveksling.

Sygdommens forskellige symptomer medfører stor risiko for social isolation. Det at kunne mødes med ligesindede og pårørende i en lokal klub, hvor man kan få opdateret, hvad der sker på området for parkinsonramte, drøfte dagligdagens besværligheder og mulige hjælpemidler samt bare det at høre om andres glæder og sorger, har vist sig at give en positiv effekt.

I 2017 er temaerne for medlemsmøderne så forskelligartede som:

 • Lysbilledforedrag om en spændende rejse til New Zealand
 • Foredrag om øvelser og hjælpemidler, som kan afhjælpe/minimere den parkinsonramtes motoriske problemer i hverdagen
 • ”Hygge-, summe-, snakke-, fortælle og synge-sammen-aften”
 • Bowlingaften
 • Forårs-komsammen på Tvillingegården med spisning
 • Sommerudflugt med medbragt madkurv
 • Lysbilledforedrag om et skole- og sundhedsprojekt i Gambia
 • ”Dans med Parkinson”. En danseinstruktør fortæller om, hvad dans kan gøre mod Parkinsons sygdom
 • Det traditionelle før-jule-møde med hygge, sange, historier, pakkespil og god julemad

Alle medlemsmøderne indeholder som minimum et par fællessange samt lækkert kaffebord.

Aktiviteter ude af huset

Ud over at arrangere medlemsmøder deltager Parkinson Klubben med en stand på Middelfart Kommunes årlige sundhedsmesse, ligesom vi er medarrangører af starten på det landsdækkende motionscykelløb Tour de Parkinson.

På kredsniveau deltager vi i den årlige DHL-stafet og det ligeledes årlige arrangement ”Gang i uge 23”.

Kitte som løber  løb 2

Kredsarbejde

Kredsen varetager blandt meget andet kontakt til Neurologisk afdeling på OUH og arrangerer inden for dette samarbejde stormøder for alle kredsens medlemmer, hvor eksperter fortæller om de seneste landvindinger inden for medicin og andre behandlingsmetoder.

Kredsen har endvidere etableret et netværk for yngre (under 55 år) parkinsonramte samt pårørendegrupper, hvor pårørende til parkinsonramte mødes og diskuterer fælles problemstillinger og erfaringsudveksler.

Kurser for parkinsonramte og pårørende

I Parkinsonskolen Syd arrangeres i samarbejde med AOF i Middelfart 6 årlige en-dags-kurser for parkinsonramte og pårørende, hvor man kan få viden om Parkinsons sygdom, behandling og konsekvenser ved oplæg fra fagpersoner som neurologer og socialrådgivere m. fl.

Parkinson Post Fyn

Parkinson Post Fyn er kredsens medlemsblad, som fire gange årligt fortæller medlemmerne, hvad der er sket og, hvad der vil ske i de fynske klubber i den kommende periode.

Parkinsonforeningen udgiver 4 gange årligt bladet Parkinson Nyt med nationale og internationale nyheder af interesse for medlemmerne samt driver en omfattende rådgivningsservice om alle problemstillinger vedrørende Parkinsons sygdom. Foreningen har en meget informativ hjemmeside: www.parkinson.dk

Ønskes yderligere information om foreningens arbejde, er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer:

Ole Peterson, tlf.: 23 24 51 88
Grethe Skovgård, tlf.: 25 78 15 18
Dorrit Rasmussen, tlf.: 64 40 33 98
Kitte Brodal, tlf.: 41 58 67 03

Nyheder

 • Stormøde MØD FRIVILLIGHEDENS MANGE ANSIGTER +

  Frivilligcenter Middelfart inviterer bestyrelser og frivillige fra vore sociale frivillige medlemsforeninger, politikere og samarbejdspartnere til stormøde omMØD FRIILLIGHEDENS MANGE ANSIGER-fællesskab, Læs mere
 • Medlem nr. 51 +

  Det er med stor glæde at Frivilligcentret pr. 1. december 2017 kan byde Mødrehjælpen - Middelfart Lokalforening hjertelig velkommen som medlem Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 30.11.17 +

  Bestyrelsen i Frivilligcentret har afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 30. november 2017. Læs referatet HER. Læs mere
 • Juleaften for enlige og enlige med børn +

  Ældre Sagen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart, Middelfart Kommune og Frivilligcenter Middelfart afholder igen i år juleaften for enlige og enlige med børn. Læs mere
 • Julestue i Skovgade - 11.11.17 +

  Julestue i Skovgade Lørdag, den 11.11., kl 11 – 15 (det er da nemt at huske) arrangerer Centerrådet for første gang Læs mere
 • Månedens forening - november 2017 +

  Frivilligcenter Middelfart udpeger for 24. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune. Valget foretages blandt Læs mere
 • Julestue i Ældrecentret i Skovgade +

  Centerrådet i Skovgade inviterer til JULESTUElørdag den 11. november 2017 kl. 11.00Se mere om arrangementet HER Læs mere
 • Foredrag med fhv. Chefpolitiinspektør Per Larsen +

  FOF, Middelfart Kultur & Bibliotek og Kræftens Bekæmpelse inviterer til foredrag med fhv. Chefpolitiinspektør Per Larsentirsdag den 24. oktober 2017 Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 28.09.17 +

  Referatet fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Middelfart 28.09.17 kan downloads HER Læs mere
 • Informationsmøde om juleaften arrangement +

  Selvhjælp Fredericia-Middelfart, Ældre Sagen, Middelfart Kommune og Frivilligcenter Middelfart søger værter og værtinder juleaften.Har du lyst til at være med Læs mere
 • Månedens forening - oktober 2017 +

  Frivilligcenter Middelfart udpeger for 23. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune. Valget foretages blandt Læs mere
 • Årets Frivillig Pris 2017 +

  Hjertelig tillykke til Hilda Ebdrup fra Torsdagscaféen - en del af Alzheimerforeningen for kåringen som årets Frivillig i 2017. Hilda har Læs mere
 • Aktivitetsmesse i Strib - 06.10.17 +

  Sundhedsafdelingen, Ældrerådet og Frivilligcenter Middelfart inviterer til aktivitetsmesse i Strib Fritids- og Aktivitetscenter (Brændeskovhallen) fredag den 6. oktober fra kl. Læs mere
 • Selvhjælp søger frivillig telefonkoordinator til vågevagten +

  Selvhjælp Fredericia-Middelfart søger frivillig koordinator til vågevagten. Læs mere om stillingsopslaget HER. Læs mere
 • Tirsdagsklubben - program for efteråret 2017 +

  Tirsdagsklubben er en forening som bygger på social samvær med sang, musik og foredrag. Tirsdagsklubben holder til i Østergades Forsamlingshus Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 31.08.17 +

  Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Frivilligcentret torsdag den 31. august 2017. Referatet kan læses HER Læs mere
 • Månedens forening - september 2017 +

  Frivilligcenter Middelfart udpeger for 22. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune. Valget foretages blandt Læs mere
 • Naturens dag i Klimahaven +

  Centerrådet i Skovgade inviterer til Naturens dag i Klimahaven på Ældrecenter Skovgade. Læse mere om arrangementetet ved at følge linket.http://www.frivilligcentermiddelfart.dk/kalender/naturens-dag-i-klimahaven Læs mere
 • Middelfart Efterløns- og Pensionistklub - efterårsprogram 2017 +

  Middelfart Efterløns- og Pensionistklub møde i Østergades Forsamlingshus hver 2. onsdag til hyggelig samkomst, foredrag og arrangementer. Se deres nye Læs mere
 • Førstehjælps kursus +

  Er du frivillig i et af Middelfart Kommunes ældrecentre har du mulighed for at tilmelde dig et gratis førstehjælpskursus i Læs mere
 • 1