Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 • Sommerferie

  Sommerferie

  Frivilligcenter Middelfart
  holder ferielukket uge
  28, 29, 30 & 31.
 • Frivillig Fredag

  Frivillig Fredag

  Husk at sætte kryds i kalenderen
  fredag den 27. september 2019
  hvor vi fejrer og hylder frivilligheden
  med festligeheder i Lillebæltshallen.
  Nærmere info i august 2019.

  Læs mere

 • MOBIL DYREKLINIK

  MOBIL DYREKLINIK

  Dyreværnets mobile dyreklinik
  kommer forbi Frivilligcentret
  den 15. juli 19 - kl. 11.30-13.30
 • Medlem nr. 65

  Medlem nr. 65

  Hjertelig velkommen til
  Bloddonorerne på Nordvestfyn
  som nyt medlem i Frivilligcenter
  Middelfart

logo tekst pårørende

”Gevinst for psykiatrien”    energiledelse1

Frivilligcenter Middelfart har valgt Bedre Psykiatri for Pårørende som februar måneds forening.

Bedre Psykiatri er en medlemsforening for pårørende til psykisk sårbare; det kan være som forældre, børn, anden familie, naboer, venner eller kolleger.

Foreningen arbejder for, at der findes de nødvendige resurser til en god og tidssvarende psykiatri, hvor der er færre tabuer omkring psykisk sårbare og deres pårørende, og hvor pårørende bliver taget alvorligt og anerkendt som en resurse der inddrages i behandlingen.

”Vi mener, at det at være pårørende ikke er et problem, men en opgave, og at opgaver løses i fællesskab”– udtaler Kirsten Hansen, der er Formand for Bedre Psykiatri for Pårørende i lokalafdelingen i Middelfart. Vi har et godt og rammende slogan, der siger meget om, hvad vi arbejder med i Bedre Psykiatri for Pårørende:

”Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine”.

bestyrelse 1
Bestyrelsen: fra venstre Tove, Jane, Kirsten & Palle samt Helle som er fraværende på billdedet.

De numeral number 9 45345441 gode råd

Når de frivillige i lokalafdelingen for Bedre Psykiatri taler med pårørende til en psykisk sårbar, tages der ofte udgangspunkt i ”De 9 gode råd til pårørende”. En guideline, der støtter op om den enkelte og som hjælper pårørende til psykisk sårbare godt på vej.

 1. Tag ansvar for dig selv
 2. Tillad dig at have ønsker og behov
 3. Vær åben
 4. Inddrag og brug dit netværk
 5. Søg fællesskab med andre pårørende
 6. Snak med de professionelle
 7. Indhent viden om sygdommen
 8. Lyt og spørg
 9. Sæt og respekter grænser

Netværkscafé & temamøder

Den første onsdag i hver måned afholder foreningen gratis netværkscafé i Østergades Forsamlingshus, Østergade 33 i Middelfart fra kl. 16.30 til 18.00. Caféen betjenes af frivillige som naturligvis har tavshedspligt.

I Netværkscaféen kan der frit tales om de problemer og følelser, der er forbundet med at være pårørende til en psykisk sårbar. De pårørende inspirerer hinanden til at udveksle erfaringer og gode ideer til, hvordan de kan indrette deres liv. Foreningens program for foråret 2016 kan downloades HER.

Ud over netværkscaféen arrangerer foreningen også temamøder med forskelligt indhold. Det kan være møde med repræsentanter for psykiatrien i Region Syddanmark såvel som repræsentanter fra Middelfart Kommune. Møderne har altid et tema som f.eks.  ”skizofreni og psykoser”, ”indlagt på psykiatrisk afdeling”, ”egenomsorg”, ”dobbeltdiagnoser” og meget mere. Temamøderne annonceres på Bedre Psykiatris hjemmeside, Facebook, Melfar Posten og via Frivilligcentret.

Bedre Psykiatri for Pårørende i Middelfart arbejder ud over Regionen og Kommunen meget sammen med nabolokalafdelingerne og medlemmerne af lokalafdelingens bestyrelse deltager i en række møder, hvor foreningen høres som repræsentanter for psykiatrien både for de psykisk sårbare og for deres pårørende. Som eksempel på sådanne møder kan nævnes Middelfart Kommunes Handicapråd.                                                                                                                                                                                                                                         circle 159252 960 7201

BEDRE PSYKIATRI

1 ud af 10 danskere lider af en psykisk sårbarhed. Mere end hver tredje dansker kender et menneske med en psykisk sårbarhed. BEDRE PSYKIATRI mener, at Danmark fortjener en bedre psykiatri. I Middelfart Kommune er der ca. 38.000 indbyggere, hvoraf ca. 11.000 er pårørende til en psykisk sårbar.

imagesPETW0D7K I BEDRE PSYKIATRI arbejdes der for at:

 • pårørende bliver taget alvorligt og anerkendt for deres indsats og betydning
 • pårørende er en resurse og derfor i videst muligt omfang inddrages i behandlingen
 • der er færre tabuer om og mindre stigmatisering af psykisk sårbare og deres pårørende
 • fjerne ventelister og sikre at mennesker med psykiske lidelser får en ordentlig behandling
 • der bruges flere penge på en god og tidssvarende psykiatri

En sigende tegnefilm
BEDRE PSYKIATRI har udarbejdet en tegnefilm, der illustrerer essensen i arbejdet med Bedre Psykiatri for Pårørende. Se filmen om ”Danmarkshistoriens største Gevinst” ved at følge dette link:
https://88b235c4e89f2d66d88232d25c43ba0d34a68631.googledrive.com/host/0B57HuGWSjy4NUUhKcE54ejZ6NUE/#side1.html


Spørgsmål & Svar
Formanden for Bedre Psykiatri for Pårørende i Middelfart, Kirsten Hansen, står gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål om foreningen, netværkscaféen eller til de temamøder som lokalafdelingen arrangerer. Kirsten kan træffes på telefon: 64 40 16 15 eller pr. mail på: kipa5500@hotmail.com