Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ProjekterEnsomhed - Skolevenner - Når jeg bliver gammel

Når jeg bliver gammel - et aktivt ældreliv


Når jeg bliver gammel – et aktivt ældreliv
Brochure tilpasset

En indsats besluttet af Middelfart Byråd, der skal sætte fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for kommunens ældre borgere

 

Formål:
Som ældre borger i Middelfart Kommune skal du have mulighederne for, at kunne leve et aktivt liv med høj livskvalitet. Det skal være nemt at deltage i en aktivitet i dit lokalområde, som interesserer dig, og som kan være med til at fremme din fysiske og mentale sundhed. Aktivitet kan være med fokus på fysisk udfoldelse, på at holde hjernen vedlige, eller at holde det sociale liv i gang.

”Når jeg bliver gammel – et aktivt ældreliv” henvender sig til alle borgere over 60 år i Middelfart Kommune.

For at du og andre ældre i Middelfart Kommune kan få en aktiv tilværelse med høj livskvalitet, vil vi:

  • Skabe overblik over alle de aktiviteter, som allerede findes
  • Gøre det let at finde den aktivitet, du har lyst til at benytte dig af
  • Støtte udvikling af nye aktiviteter i frivilligt, kommunalt og privat regi i samarbejde med gamle og nye samarbejdspartnere
  • Indgå i dialog med nuværende og kommende ældre over 60 år omkring jeres ønsker og behov til et aktivt ældreliv

Vi ved, at det er vigtigt at holde sig i gang fysisk, at holde hjernen vedlige samt have social kontakt. Dette er med til at holde humøret oppe og forebygge mange sygdomme, hvoraf demens måske er den mest frygtede. Jo bedre sundhed ved indgangen til dit liv som ”gammel”, jo større sandsynlighed er der for et liv med høj grad af aktivitet og selvbestemmelse.

Vores udgangspunkt er, at det aldrig er for sent at ændre på sine vaner og skabe sig en aktiv tilværelse med høj livskvalitet.

Projektet løber fra september 2016 til september 2018.

Synliggørelse og udvikling:
For synliggørelse af foreninger og aktiviteter lokalt i kommunen afholder vi aktivitetsmesser i samarbejde med Frivilligcentret og Ældrerådet. Her inviteres alle foreninger i et lokalområde til at komme og få en stand. Er du over 60 år, er du velkommen til at komme og se og høre om mulighederne for aktiviteter i dit lokalområde. Der er kaffe og kage samt lodtrækning om præmier, og det er gratis at deltage i aktivitetsmesserne. Der er allerede afholdt aktivitetsmesser i Gelsted, Ejby, Brenderup og Nørre Aaby. Næste aktivitetsmesse er i Brændeskovhallen i Strib den 6. oktober 2017 kl. 13:00 – 16:00.

Udover aktivitetsmesserne kan du finde informationer om foreninger og aktiviteter på www.aktivaeldreliv.dk Finder du ikke det, du søger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi vil meget gerne høre, hvad du som ældre over 60 år har af overvejelser, behov og ønsker for aktiviteter i dit lokalområde, hvilket vi spørger om ved forebyggende hjemmebesøg, via spørgeskemaer elektronisk samt til aktivitetsmesserne.

Vi har desuden planer om at invitere ældre til arrangementer, der giver inspiration til indhold i livet som pensionist samt sætter tanker i gang hos den enkelte. At være aktiv kan både være som medlem i aktiviteter og som frivillig i lokalområdet. Samtidig vil vi gerne være med til at understøtte, at det sociale netværk i lokalområderne bliver mere fintmasket.

Styrketræning:
I samarbejde med udvalgte foreninger og motionscentre tilbydes hjælp til at komme i gang med målrettet styrketræning. Træningen er en effektiv måde at genvinde, vedligeholde

aeldresagen motion styrketraening

og øge evnerne til at klare dagligdagens opgaver. Målrettet styrketræning kan blandt andet, give dig en mere sikker gang, forbedre din balance samt din evne til at reagere hurtigt – f.eks. i tilfælde af overbalance, hvor du skal undgå at falde.

Frivillige bliver uddannet til at varetage målrettet styrketræning i Motionscaféerne i Gelsted og Ejby, Motion i Dagtimerne i Strib, Brenderup Motion, Nørre Aaby Motionsklub og Middelfart Fitness- og Motionscenter. Træningen er baseret på nyeste viden og erfaring omkring aktiv og sund aldring, og der er ingen krav om erfaring med styrketræning.

Styrketræningen er primært for dig, der mangler overskud til at klare dagligdagens opgaver, bliver stakåndet og afkræftet ved gåture eller har problemer med balancen.  Kontakt os endelig for mere information.

Forebyggende hjemmebesøg:
Projektets sundhedskonsulent tilbyder forebyggende og sundhedsfremmende besøg til dig, der er mellem 65 og 74 år, og som befinder sig i en særlig livssituation og kan have behov for nogen at snakke med.
Hjemmebesøg

Besøget er en samtale, der fokuserer på de udfordringer, der evt. er i dit liv lige nu med henblik på at give dig støtte, hjælp og vejledning. Du bestemmer, hvad samtalen skal handle om. Mulige emner kan være din sundhedstilstand, din trivsel, din dagligdag, dit samvær med andre, dine interesser, dine boligforhold, kost, søvn, motion eller medicin. Sundhedskonsulenten kan fortælle dig om kommunale tilbud og tilbud fra frivillige foreninger, som kunne have din interesse.

Sundhedskonsulenten kontakter dig via brev, hvis du tidligere har fået førtidspension, hvis din ægtefælde dør eller flytter på plejehjem, hvis du får bevilliget en rollator fra kommunen, hvis du har en ikke-vestlig baggrund, samt dig der er tilflyttet til kommunen. Kontakt os meget gerne hvis du har et begrænset netværk, hvis du føler dig ensom, eller hvis du oplever, at du føler dig begrænset fysisk og har interesse i at få et besøg. Pårørende, naboer, kommunalt ansatte eller andre kan også formidle kontakt, men kun med borgerens accept.

Spørgsmål:
Har du spørgsmål til projektet, ønsker, tanker eller idéer til hvordan nye eller igangværende aktiviteter kan forbedres i dit lokalområde så kontakt gerne projektkoordinator Jane Thomsen Løvetofte på telefon: 29 74 51 05 eller pr. mail: jane.thomsenlovetofte@middelfart.dk

Har du spørgsmål til aktiviteter i de sociale frivillige foreninger, er du meget velkommen til at kontakte Frivilligcenter Middelfart på telefon: 24 47 30 84 eller pr. mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk