Skip to main content

Bliv medlem


Frivilligcenter Middelfart er en paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd, der arbejder i Middelfart Kommune. Vores kerneopgave er at støtte og servicere vores medlemmer med forskellige praktiske eller strategiske udfordringer.
Medlemsskabet er gratis!

Som medlem tilbydes I:


 • Samarbejde, inspiration og erfaringsudveksling
 • Netværksdannelse.
 • Styrket kontakt til borgerne
 • Styrket samarbejde med Middelfart Kommune
 • Større synlighed og profilering gennem fælles annonceramme i Ugeavisen Melfar Posten
 • Rådgivning og støtte med forskellige administrative opgaver og funktioner, som eksempelvis oprettelse af digital postkasse, vedligeholde facebookside, udarbejdelse af pressemeddelelser, printe enkeltstående sider, redigere/opsætte jeres foldere og brochurer i mindre omfang og redigere oplysninger om jeres forening/organisation i den sociale vejviser på Frivilligcentrets hjemmeside
 • Formidling af kontakt til og mellem frivillige og foreninger bl.a. via Frivilligjob.dk.
 • Koordinering og synlighed af arrangementer og kurser gennem Frivilligcentres hjemmeside og Facebookside
 • Mulighed for at låne Frivilligcentrets mødelokale med handicapindgang og -toilet
 • Oplysninger om relevante puljer og fonde
 • Stemmeret på Frivilligcentrets generalforsamling i marts måned

Krav og forventninger til medlemmerne:


Frivilligcenter Middelfart har enkelte krav og forventninger til sine medlemmer:
 • Alle medlemmer afleverer og opdaterer foreningens kontaktoplysninger
 • Alle medlemmer afleverer og opdaterer en beskrivelse af deres forening til Frivilligcentrets Foreningsvejviser. Frivilligcentret udleverer en skabelon til beskrivelsen.
 • Alle medlemmer afleverer de oplysninger om foreningen, som Frivilligcentret skal benytte for bl.a. at kunne søge offentlige tilskud.

Desuden opfordres medlemmer til at markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune eksempelvis ved:


 • at medlemmerne benytter Frivilligcentrets fællesramme i den lokale ugeavis til deres annonceringer
 • at medlemmerne indlægger deres større arrangementer i aktivitetskalenderen på www.frivilligcentermiddelfart.dk, det kunne eksempelvis være §18-aktiviteter.

Medlemsskab er nævnt i vedtægternes § 3. Her står:


Som medlemmer af Frivilligcentret kan optages frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd, der er hjemmehørende eller har lokalafdeling i Middelfart Kommune eller som dækker lokalområdet, og som er berettiget til at søge tilskud efter § 18 i lov om social service. Sammen med anmodning om medlemskab fremsender ansøgeren sine vedtægter eller sit formål.

Frivilligcentret har ingen kompetence i relation til det enkelte medlem, som er berettiget til tilskud efter ovennævnte lov.

Kontakt os, hvis I ønsker et medlemskab - vi glæder os til at høre fra Jer!


Bliv medlem

Invalid Input

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Invalid Input

Invalid Input

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ugyldig indtastning

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

VIGTIGT: De oplysninger, der indtastes her, registreres udelukkende i vores interne database, og bruges kun af os, når vi skal i kontakt med jer.