Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Månedens forening - Januar 2019


”Broen til Livet”

bjælke turkis

BestyrelsenForeningen
Værestedet Broen til Livet er et helhedsorienteret brugerstyret værested for clean og ædru borgere og for deres pårørende. Det er vigtigt for foreningen at fastholde et stoffrit miljø, og derfor signaliserer man klare holdninger og faste strukturer, så alle kan bruge samværet og energien på et godt liv.

På værestedet oplever man et godt fællesskab i en varm atmosfære med brugere som altid er villige til at snakke eller lytte over en kop kaffe. Værestedet drives udelukkende af de frivillige, og disse har stor indflydelse på, hvordan hverdagen skal se ud. Det er vigtigt at pointere, at værestedet IKKE er et behandlingssted, men et fristed, hvor man kan være anonym, hvis man ønsker det.

Foreningen har naturligvis en formand og en bestyrelse, men beslutningerne træffes på det månedlige brugermøde, hvor alle kan komme med ris, ros og forslag til forbedringer og aktiviteter. 

Billedet:
Bagerst fra venstre: Formand Martin & Lene Anita. Forrest fra venstre: Sanne & Per. De resterende bestyrelsesmedlemmer var ikke til stede, da billedet blev taget.

Varm mad og gode værdier
Værestedet Broen til Livet holder til i Teglværksgade 14 i Middelfart, hvor de har et dejligt hus med have til. Der er åbent mandag til fredag fra 14.00 til 18.30, og hvor der dagligt er fællesspisning i det omfang brugerne ønsker det. De sørger i fællesskab for indkøb, planlægning, kartoffelskrælning, madlavning og oprydning. Et varmt måltid mad koster den nette sum af kr. 25,- og så er det inkl. hygge, snak, grin og omsorg for hinanden.

Det er fast tradition, at der ud over hverdagene er fællesspisning på traditionsbundne dage som Juleaften, Nytårsaften, Påskedag, Sankt Hans og Mortensaften.

Det er vigtigt, at alle har det godt og at samtalerne på Værestedet forbliver på Værestedet. Man behandler hinanden med respekt og på Værestedet tales der ikke om alkohol og stoffer. Derfor tolereres ikke alkohol, stoffer, vold, trusler eller anden aggressiv adfærd i foreningen.

        værestedet   Fællesspisning køkken værestedet
Billederne:
Fællesspisning i Teglværksgade 14

Aktiviteter & konkurrencer
Værestedet Broen til Livet har forskellige udflugter og andre aktiviteter i løbet af året. F.eks. har de hvert år en sommerferietur for hele familien i sommerhus eller i spejderhytte, og en kanotur i løbet af sommeren er altid et hit. Derudover er de gode til at udfordre hinanden i bowling, badminton, petanque, bordtennis og fodbold – og de kan prale med at have deres egen fine petanquebane i baghaven.

I juli 2018 deltog nogle af brugerne fra Værestedet Broen til Livet og Værestedet Solstrålen fra Fredericia i Social Inclusion Games i Holland. Her blev der dystet i mange forskellige discipliner, og det var en stolt flok deltagere, som kom hjem med adskillige medaljer.

Der blev bl.a. dystet i fodbold, bueskydning, Volleyball, Petanque, tovtrækkeri og meget mere.

                       Fodboldhold Værestedet    badminton    Petangbane værestedet
                       Medajler til fodboldstævne             Badminton for sjov                                 Petanguebanen

          Mesterskaber i Holland 2018 værestedet  Kanotur ævrestedet
          Medajler ved Social Inclusion Games i Holland                Kanotur for hele familien

Hjælp til selvhjælp
Er man som bruger interesseret i at yde en større indsat på værestedet, er det muligt at komme på fx holdlederkursus, hvor man f.eks. lærer at strukturere, koordinere og være tovholder eller arrangør på f.eks. en kanotur eller en bordtennisturnering.

Alt efter forespørgsel og interesse så er det også muligt at deltage i andre kurser i løbet af året. Det kunne f.eks. være hygiejnekurser eller konflikthåndtering for bare at nævne et par stykker.

Lillebælt Legene værestedetSamarbejder
Udover Værestedets eget fælleskab og samarbejde, så har de også et godt samarbejde med ”Solstrålen” i Fredericia, som er et lignende tilbud som Værestedet Broen til Livet i Middelfart.

Derudover har man et tæt samarbejde med LVS (Sport til Livet) som er landsforeningen af Væresteder. I LVS regi arrangeres bl.a. fodboldturneringer rundt i Danmark, hvor Værestederne dyster mod hinanden. Det giver sammenhold og selvtillid, når man er sammen om sportslige aktiviteter og hvor der er plads til rummelighed.

Da Værestedet Broen til Livet er en forening for clean og ædru borgere, så arbejdes der også tæt sammen med Rusmiddelcenteret i Middelfart som kan bistå foreningen med støtte og opbakning, hvis der bliver behov for det.

Billedet:
Et samarbejde mellem Værestedet Solstrålen i Fredericia og Værestedet Broen til Livet i Middelfart.


Spørgsmål
Har du spørgsmål til foreningen er du meget velkommen til at kontakte formand Martin Jakobsen på telefon:
64 78 19 88 eller pr. mail:
broen.til.livet@gmail.com