September 2019 - Talentspejdernes

Talentspejderne
- et banebrydende mentorprogram for skoletrætte
elever i udskolingen

Landsforeningen Talentspejderne blev stiftet i december 2010 som en frivillig organisation, hvis formål er at bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I deres formålsparagraf står der bl.a.:

”Landsforeningen Talentspejdernes formål er, gennem mentoring, at støtte og vejlede unge, som er i risiko for ikke at kunne påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse. Landsforeningen vil gennem et målrettet arbejde etablere lokalforeninger, der skal støtte unge i at blive uddannelsesparate”.

Foreningen arbejder tæt sammen med de kommuner som de har indgået en partnerskabsaftale med. På Fyn er Maibritt Henning Bajric den lokale foreningskonsulent som sørger for at indgå aftalerne med kommunerne, finde og uddanne nye mentorer og har kontakten til skolerne, eleverne og forældrene.

Mentorerne Talentspejderne tilpasset
6 ud af 9 mentorer - anno august 2019

Hvorfor
Alt for mange unge kommer desværre ikke i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Det kan skyldes manglende selvværd og motivation eller skoletræthed.

Ungefolkeskoleelever fra 7.-9. klasse, der er kørt fast i deres skolegang, kan blive tilknyttet en af Talentspejdernes frivillige mentorer. Gennem et 24 møders guidet program hjælpes den unge (mentee) med at opbygge troen på egne evner og talenter, motiveres til at passe skolegangen og inspireres til valg af uddannelse.

De unge kommer på de 24 møder bl.a. igennem emnerne:

 • Spilleregler
 • Find din læringsstil
 • 30 spørgsmål
 • Karakterstyrker
 • Særlige evner
 • Ressourcer i netværk
 • Taknemmelighedsbrev
 • Succeshistorie
 • Identificer værdier
 • Mål
 • Gode gerninger
 • Positive oplevelser
 • Fin dine intelligenser
 • Besøg skole/virksomhed
 • Brev til sponsor
 • Afslutningsfest/reception

Derudover arbejdes der på alle 24 møder målrettet med personlig udvikling, uddannelsesparathed og så er der bygget masser af motivation og belønninger ind i programmet.

Thomas og Jacob tilpassetMentorerne
Mentorer hos Talentspejderne er primært ledere og medarbejdere beskæftiget på lokale virksomheder eller tidligere erhvervsaktive seniorer, der er villige til at dele ud af egne livs- og arbejdserfaringer. De hjælper de unge til at finde deres evner og talenter.

Mentorerne er gode rollemodeller, der bidrager med lyst, overskud og ressourcer til at give noget til andre. Det kræver ikke særlige forudsætninger at blive mentor. Gennem et obligatorisk certificerende mentorkursus får mentorerne al den nødvendige viden og instruktion til værktøjerne i mentorprogrammet.

Thomas Rasmussen fra Ronæs Entreprenør og Anlægsgartner afsluttede sit første mentorforløb med Jacob før sommeren 2019, og var straks frisk på at gå i gang med et forløb mere.

Thomas og andre mentorer fra erhvervslivet kan også være med til at gøre de unge bekendte med de mange karrieremuligheder og virksomheder, der er i lokalområdet.

På billedet til højre er super seje Jacob og hans mentor Thomas.

Firkløver pixibay 28.08.19

Virker det overhovedet
Kan 24 møder med en mentor være med til at bryde den sociale arv? Landsforeningen Talentspejderne kan ikke dokumentere det, da det endnu ikke er muligt at måle om de deltagende elever faktisk får en uddannelse – men de foreløbige resultater af en evaluering tyder på det!

Effekten for de unge mentee´s:

 • Større selvindsigt
 • Mere viden om uddannelsesmuligheder
 • Er gladere for at gå i skole
 • Er mere sikker på at ville have en uddannelse
 • Ser lysere på fremtiden
 • Har været glad for at have tæt kontakt med en voksen uden for familie og skole

Markus og Franz tilpassetSamarbejde med Middelfart Kommune
Middelfart Kommune og Talentspejderne indgik i januar 2018 en partnerskabsaftale, og tilbyder p.t. forløb til elever på Ejby, Nr. Aaby og Østre Skole i Middelfart by. Der er tilknyttet ni mentorer på de tre skoler, to elever har allerede gennemført programmet, og flere er godt i gang med deres spændende talentprogram.

En af disse elever er Markus, der har været igennem talentprogrammets 24 møder sammen med sin mentor Franz Lægteskov fra Ejby. I programmet har de arbejdet med læringsstile og karakterstyrker og berørt emner som kost, motion, venskaber og fremtidsdrømme.

Efter et forløb, der har været kendetegnet af god kemi og energi, så er Markus afklaret om, hvad fremtiden skal bringe af uddannelse og job.

Billedet til højre er mega seje Markus og hans mentor Franz.

Nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019
I foråret 2019 blev Talentspejderne nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris, der uddeles til foreninger, der har ydet en indsats ud over det sædvanlige for børn og unge i Danmark.

Normineringen var en stor ære og anerkendelse af de frivilliges flotte arbejde i Talentspejderne. Både alle mentorerne, der hver uge mødes med unge og hjælper dem godt på vej i livet, og de frivillige, der driver Talentspejdernes lokalforeninger rundt omkring i Danmark.

Mere du vil vide?
Hvis du kunne tænke dig at blive mentor eller vil vide mere, så kontakt Maibritt på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller pr. telefon: 61 55 50 10.

 ALLE UNGE HAR TALENTER

Frivilligcenter Middelfart  Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart
Tlf. +45 24 47 30 84 • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. • CVR 34 76 00 55