Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Søg netværk og samarbejde

Om netværk og samarbejde

Har I en god ide, og mangler I viden, sparring og ressourcer til at gennemføre den, kan I på frivilligjob.dk søge netværk og samarbejde

  • hos Frivilligcentrets medlemmer
  • hos erhvervslivet
  • hos kommunale institutioner m.fl.

En forening har mange fordele af at få netværk og indgå i forskellige samarbejder. Det kan synliggøre og positionere foreningen over for potentielle frivillige, brugere, samarbejdspartnere og bevillingsgivere.

Samtidig er netværk en måde at bringe mennesker sammen for at sætte erfaringer og viden i spil på en gensidigt værdig og ligeværdig måde, så der kan skabes øget samarbejde på tværs og videndeling, der kan åbne for en ny udvikling.

Værd at overveje

  • Kortlægning af jeres netværk og samarbejde
  • Hvad søger I? - eksempelvis viden, inspiration, ressourcer eller samarbejdspartnere.
  • Identificere relevante nøglepersoner eller ressourcepersoner?
  • Hvordan starter I og styrer et netværk?

Udover at søge netværk og samarbejde på Frivilligjob.dk har I også mulighed for at benytte den fælles annonceramme i Melfarposten, hvis I ønsker at annoncere om jeres tiltag.  

Processen er i princippet den samme, som når I søger frivillige til jeres foreninger, d.v.s. I skal udarbejde et opslag til Frivilligjob, som vi lægger på hjemmesiden.

Kontakt os i Frivilligcentret