Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nyheder...så er du opdateret

Månedens forening - oktober 2017

 
Parkinson Klubben i Middelfart er en lokalafdeling under Parkinsonforeningens Fyns Kreds. Klubbens dækningsområde er Middelfart Kommune. Klubben blev startet i 2009 på initiativ af Gudrun Johansen, som var dens formand i 6 år, inden hun i 2015 overlod depechen til den nuværende formand Ole Peterson. 


Klubben havde ved starten ca. 10 medlemmer – et tal, som har været støt stigende og nu udgør ca. 45 medlemmer. Klubben ledes af nedenstående frivillige bestyrelse.

Bestyrelsen til hjemmesiden
Fra venstre: Formand Ole Peterson, kassere Grethe Skovgaard, Kitte Brodal og Dorrit Rasmussen.

Mød foreningen på Middelfart Bibliotek

Kom og mød repræsentanter fra Parkinsonforeningen på Middelfart Bibliotek

Torsdag den 26. oktober 2017 
Kl. 15.00 - 16.00

Her har du mulighed for at få en god snak om foreningens arbejde og sociale arrangementer.

 

Lidt om Parkinsons

Parkinsonforeningen er en landsdækkende patientforening for de godt 7000 parkinsonramte i Danmark, deres pårørende samt andre, der er interesserede i at støtte foreningens arbejde.

Foreningen arbejder bl.a. for, at parkinsonramte sikres de bedst mulige behandlingsmetoder og livsvilkår, at udbrede kendskabet til sygdommen og at støtte forskning inden for Parkinsons sygdom.

Parkinsons sygdom er én af de mest udbredte neurologiske sygdomme. Parkinsons sygdom er en kronisk fremadskridende hjernesygdom, der giver både motoriske og non-motoriske symptomer. De motoriske symptomer omfatter muskelstivhed, hvilerystelser og langsomme bevægelser. De non-motoriske symptomer kan påvirke søvn, stemme, blære- og tarmfunktion, initiativ, overblik og tænkning.

Sygdommen kan ikke helbredes, men ofte kan medicin og træning holde symptomerne nede i mange år. Sygdommen rammer flest mennesker over 60 år. 10 % af de ramte er dog under 55.

Møder for medlemmer

5688582 kaffe1Middelfart Klubben arrangerer månedlige medlemsmøder (med eksempelvis foredrag) med fagligt og/eller socialt indhold, hvor parkinsonramte og deres pårørende i trygge rammer kan få ny viden om Parkinsons sygdom, behandlingsmetoder, kostvejledning og motionsformer mm., samt yde og modtage gensidig støtte og erfaringsudveksling.

Sygdommens forskellige symptomer medfører stor risiko for social isolation. Det at kunne mødes med ligesindede og pårørende i en lokal klub, hvor man kan få opdateret, hvad der sker på området for parkinsonramte, drøfte dagligdagens besværligheder og mulige hjælpemidler samt bare det at høre om andres glæder og sorger, har vist sig at give en positiv effekt.

I 2017 er temaerne for medlemsmøderne så forskelligartede som:

 • Lysbilledforedrag om en spændende rejse til New Zealand
 • Foredrag om øvelser og hjælpemidler, som kan afhjælpe/minimere den parkinsonramtes motoriske problemer i hverdagen
 • ”Hygge-, summe-, snakke-, fortælle og synge-sammen-aften”
 • Bowlingaften
 • Forårs-komsammen på Tvillingegården med spisning
 • Sommerudflugt med medbragt madkurv
 • Lysbilledforedrag om et skole- og sundhedsprojekt i Gambia
 • ”Dans med Parkinson”. En danseinstruktør fortæller om, hvad dans kan gøre mod Parkinsons sygdom
 • Det traditionelle før-jule-møde med hygge, sange, historier, pakkespil og god julemad

Alle medlemsmøderne indeholder som minimum et par fællessange samt lækkert kaffebord.

Aktiviteter ude af huset

Ud over at arrangere medlemsmøder deltager Parkinson Klubben med en stand på Middelfart Kommunes årlige sundhedsmesse, ligesom vi er medarrangører af starten på det landsdækkende motionscykelløb Tour de Parkinson.

På kredsniveau deltager vi i den årlige DHL-stafet og det ligeledes årlige arrangement ”Gang i uge 23”.

Kitte som løber  løb 2

Kredsarbejde

Kredsen varetager blandt meget andet kontakt til Neurologisk afdeling på OUH og arrangerer inden for dette samarbejde stormøder for alle kredsens medlemmer, hvor eksperter fortæller om de seneste landvindinger inden for medicin og andre behandlingsmetoder.

Kredsen har endvidere etableret et netværk for yngre (under 55 år) parkinsonramte samt pårørendegrupper, hvor pårørende til parkinsonramte mødes og diskuterer fælles problemstillinger og erfaringsudveksler.

Kurser for parkinsonramte og pårørende

I Parkinsonskolen Syd arrangeres i samarbejde med AOF i Middelfart 6 årlige en-dags-kurser for parkinsonramte og pårørende, hvor man kan få viden om Parkinsons sygdom, behandling og konsekvenser ved oplæg fra fagpersoner som neurologer og socialrådgivere m. fl.

Parkinson Post Fyn

Parkinson Post Fyn er kredsens medlemsblad, som fire gange årligt fortæller medlemmerne, hvad der er sket og, hvad der vil ske i de fynske klubber i den kommende periode.

Parkinsonforeningen udgiver 4 gange årligt bladet Parkinson Nyt med nationale og internationale nyheder af interesse for medlemmerne samt driver en omfattende rådgivningsservice om alle problemstillinger vedrørende Parkinsons sygdom. Foreningen har en meget informativ hjemmeside: www.parkinson.dk

Ønskes yderligere information om foreningens arbejde, er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer:

Ole Peterson, tlf.: 23 24 51 88
Grethe Skovgård, tlf.: 25 78 15 18
Dorrit Rasmussen, tlf.: 64 40 33 98
Kitte Brodal, tlf.: 41 58 67 03

Nyheder

 • Generalforsamling i Mødrehjælpen - Middelfart Lokalafdeling 20.02.18 +

  Mødrehjælpen i Middelfart indkalder til generalforsamling tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 i Naturcentret Hindsgavl. Se Mødrehjælpens opslag HER. Læs mere
 • Nyt halvårsprogram fra Brenderup Seniorer +

  Så er det nye program for 1. halvår 2018 fra Brenderup Seniorer på gaden. Tjek det ud HER. Læs mere
 • Månedens forening - februar 2018 +

  Frivilligcenter Middelfart udpeger for 26. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune. Valget foretages blandt Læs mere
 • Velkommen til 2 nye foreninger +

  Det er med stor glæde at vi kan byde Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen hjertelig velkommen som nye medlemmer i Frivilligcenter Middelfart.Polioforeningen Læs mere
 • Indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcentret 13.03.18 +

  Frivilligcenter Middelfart indkalder hermed frivillige, frivillige sociale foreninger og interesserede til generalforsamling Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 i Store Læs mere
 • Generalforsamling i diabetesforeningen - 21.02.18 +

  Diabetesforeningen indkalder til generalforsamling den 21. februar 2018 i store glassal Østergades Forsamlingshus kl. 19.00. Se programmet HER. Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 18.01.18 +

  Referatet fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret torsdag den 18. januar 2018 finder du HER. Læs mere
 • Tirsdagsklubben - nyt halvårsprogram 2018 +

  Så er det nye halvårsprogram fra Tirsdagsklubben på gaden. Se programmet HER.Alle aktiviteter foregår tirsdage i Østergades Forsamlingshus i tidsrummet kl. Læs mere
 • Generalforsamling i Frivilligcentret +

  Frivilligcenter Middelfart afholder generalforsamlingTirsdag aften den 13. marts 2018 i store glassal i Østergades forsamlingshus.Sæt gerne allerede nu X i Læs mere
 • Månedens forening - januar 2018 +

  Frivilligcenter Middelfart udpeger for 25. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune. Valget foretages blandt Læs mere
 • §18 & § 79 midler - 2018 +

  Husk at det igen er muligt at ansøge om §18 & §79 midler hos Middelfart Kommune.Ansøgningsfristen er den 20. januar Læs mere
 • MOTION i dagtimerne - 1. halvårsprogram 2018 +

  Er du til motion og socialtsamvær i dagtimerne, så tjek det nye halvårsprogram for 2018 fra MOTION i dagtimerne HER. Læs mere
 • Torsdags CAFÉ - nyt program for 1. halvår 2018 +

  Torsdags Caféen som er en del af Alzheimerforeningen Fyn er på gaden med et nyt program for 1. halvår 2018. Læs mere
 • 1. Halvårsprogram 2018 - Centerrådet i Skovgade +

  Centerrådet i Skovgade har netop udgivet deres 1. halvårsprogram for 2018. Se deres mange arrangementer og foredrag HER og deres Læs mere
 • Forårsprogram 2018 - Middelfart Efterløns- og pensionistklub +

  Så er det nye forårsprogram 2018 fra Middelfart Efterløns- og pensionistklub på gaden. Se de mange spændende foredrag og arrangementer Læs mere
 • Stormøde MØD FRIVILLIGHEDENS MANGE ANSIGTER +

  Frivilligcenter Middelfart inviterer bestyrelser og frivillige fra vore sociale frivillige medlemsforeninger, politikere og samarbejdspartnere til stormøde omMØD FRIILLIGHEDENS MANGE ANSIGER-fællesskab, Læs mere
 • Medlem nr. 51 +

  Det er med stor glæde at Frivilligcentret pr. 1. december 2017 kan byde Mødrehjælpen - Middelfart Lokalforening hjertelig velkommen som medlem Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 30.11.17 +

  Bestyrelsen i Frivilligcentret har afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 30. november 2017. Læs referatet HER. Læs mere
 • Juleaften for enlige og enlige med børn +

  Ældre Sagen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart, Middelfart Kommune og Frivilligcenter Middelfart afholder igen i år juleaften for enlige og enlige med børn. Læs mere
 • Julestue i Skovgade - 11.11.17 +

  Julestue i Skovgade Lørdag, den 11.11., kl 11 – 15 (det er da nemt at huske) arrangerer Centerrådet for første gang Læs mere
 • 1