Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

MedlemsserviceHer kan du læse om den service vi tilbyder

Annoncering

Få større synlighed til færre penge....Fælles Annonceramme i Melfar Posten og Ugeavisen Vestfyn


Frivilligcenter Middelfart har indgået en aftale med ugeavisen Melfar Posten og
Ugeavisen Vestfyn om rabat på annoncering for Frivilligcentrets medlemmer.

Melfar Posten Ugeavisen Vestfyn
* Rabatten udgør 25% på mm og farvepris. * Rabatten udgør 25%.
* Annoncer laves som hidtil med eget layout, * Annoncer laves som hidtil med eget layout,
  logo og korrekturgang mellem annoncør og   logo og korrekturgang mellem annoncør og
  Melfar Posten.   Ugeavisen Vestfyn
* Der betales normal takst for produktion af * Der betales normal takst for produktion af
  annonce, hvor disse bliver sendt i web-   annonce, og disse bliver sendt i korrektur
  korrektur direkte til annoncør, som selv   pr. mail direkte til annoncøren, som selv 
  retter og godkender sin annonce.   retter og godkender sin annonce.
* Aftalen løber frem til årsskiftet. * Aftalen løber frem til årsskiftet.
 
Forudsætninger for at få rabat:
* Al kontakt foregår direkte mellem annoncør * Al kontakt foregår direkte mellem annoncør
  og Melfar Posten, herunder også    og Ugeavisen Vestfyn, herunder også
  fakturering.   fakturering.
* Annoncen indlægges i en fællesramme. * Annoncen indlægges i en fællesramme.
* Ved aflevering af annonce/-tekst gøres * Ved aflevering af annonce/-tekst gøres
  opmærksom på, at annoncen skal ind   opmærksom på, at annoncen skal ind
  under Frivilligcentrets fællesramme.   under Frivilligcentrets fællesramme.
* Deadline på aflevering af annonce er * Deadline for korrekturannoncer er senest
  torsdag ugen før udgivelse, når annoncen   onsdag kl. 12.00 ugen før udgivelse.
  skal ud i korrektur. * Deadline for færdigt materiale er senest
* Deadline for aflevering af færdig annonce i   fredag kl. 12.00 ugen før udgivelse.
  pdf-fil er senest kl. 15.00 fredag ugen før * Rabatten på 25% kan ikke kombineres med 
  udgivelse.   evt. i forvejen opnåede rabatter.
 
Andre fordele:
* Annoncen kan overføres Fyens * Annoncen bliver eksponeret til over
  Stiftstidende på lokalsiden 'Middelfart' for   420.000 besøgende på 
  kr. 2,00/mm + moms.   www.ugeavisenvestfyn.dk
* Annoncen kan overføres til Jysk Fynske * Annoncen bliver endvidere eksponeret via
  Mediers andre ugeaviser for kr. 2,00/mm +    vores app.
  moms.    
* Endvidere opnås fordel ved annoncering i    
  Radio Klubben og bannerannoncering på    
  www.fyens.dk    
 
Indlevering af annonce samt evt. yderligere spørgsmål:
Kontakt annonce-teamet på Melfar Posten på Kontakt Ugeavisen Vestfyn på tlf. 64 46 14 72
tlf. 65 45 55 00 eller på mail: eller på mail: annoncer@ugeavisenvestfyn.dk
annoncer@melfarposten.dk eller http://www.ugeavisenvestfyn.dk
 
Nye annoncører:
Melfar Posten skal have: Ugeavisen Vestfyn skal have:
* Foreningens navn og CVR-nr. * Foreningens navn og CVR-nr.
* Navn, adresse og kontaktoplysninger på * Navn, adresse og kontaktoplysninger på 
  den person, der skal modtage korrektur og   den person, der skal modtage korrektur og
  faktura.   faktura.
 
Samme annonce i begge lokalaviser:
Ønsker I at indrykke samme annonce i begge ugeaviser, kan I få annoncen opsat ens i de to 
blade. Det eneste I skal gøre er, at informere begge ugeaviser om jeres ønske for opsætning, når
I afleverer annoncen. Aviserne sørger selv for resten. Vær dog også opmærksom på, at ugeaviserne
har forskellige afleveringsfrister.