Skip to main content

Erhverslivet


Bredt samarbejde

Frivilligcenter Middelfart arbejder sammen med en bred vifte af de frivillige sociale foreninger, organisationer og klubber, ligesom vi også har et konstruktivt samarbejde med Middelfart Kommune.

Men vi samarbejder også gerne med det lokale erhvervsliv. Et stærkt samarbejde med erhvervslivet kan skabe nye muligheder og gavne såvel det frivillige sociale arbejde, virksomhederne som borgerne.

Mulighederne er mange, og det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. Der er stor forskel på tanke- og arbejdsgange i virksomheder og foreninger, og dermed en række faktorer, der er vigtige at være opmærksom på, inden I indgår et samarbejde - Er din virksomhed interesseret i at støtte det frivillige arbejde eller at indgå samarbejde med en frivillig social forening?

Hvad kan vi samarbejde om – og hvorfor?

I de seneste år er der kommet mere og mere fokus på samarbejde og partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Det kan fx være pengedonationer eller donationer af IT, kontorartikler eller møbler – men det kan også være virksomhedens medarbejdere, som bruger deres fritid eller arbejdstid på at hjælpe foreningen. Medarbejderne kan fx deltage i enkeltstående aktiviteter, hvor de deltager i et arrangement, hjælper med at male og renovere foreningens lokaler, arrangerer et virksomhedsbesøg eller afholder et kursus for foreningens frivillige. Medarbejderne kan også varetage løbende opgaver, hvor de i højere grad indgår i foreningens drift ved at hjælpe foreningen med IT, kommunikation og PR, fundraising, økonomisk og juridisk bistand eller ligefrem bliver lektiehjælpere eller deltager i værestedets daglige drift.

For virksomheden er der dog flere gode grunde til at indgå samarbejde med frivillige sociale foreninger. Virksomheden tager et socialt ansvar og styrker både arbejdsmiljø og image - og bliver dermed mere attraktiv som arbejdsplads.

Foreningen kan derimod få adgang til nye kompetencer og muligheder, nye og anderledes frivillige samt netværk og alternativ finansiering.

Har I en ide ....

... til et godt samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og de lokale virksomheder ? Kontakt os i Frivilligcentret - vi medvirker gerne.