Skip to main content

Foreningsnetværk og samarbejde


En forening har mange fordele af at indgå i et netværk og forskellige samarbejder. Det kan synliggøre og positionere foreningen over for potentielle frivillige, brugere, samarbejdspartnere og bevillingsgivere.

Samtidig er netværk en måde at bringe mennesker sammen for at sætte erfaringer og viden i spil på en gensidigt værdig og ligeværdig måde, så der kan skabes øget samarbejde på tværs og videndeling, der kan åbne for en ny udvikling.

Frivilligcenter Middelfart hjælper og faciliterer megte gerne netværk mellem lokale frivillige foreninger.
Aktuelt faciliterer vi nu et netværk mellem patientforeningerne i Middelfart. Her hjælper vi med planlægning og gennemførelse af fælles arrangementer og lignende.

Har i tanker eller ønsker om at skabe et netværk eller samarbejde med andre lokale foreninger er I meget velkommen til at kontakte os - vi hjælper gerne med at formidle kontakt og skabe rammerne for at i kan mødes.