Skip to main content

Kommunalt samarbejde


En af vores vigtigste samarbejdspartnere er Middelfart Kommune, som vi arbejder tæt sammen med for at skabe optimale rammer for den frivillige sociale indsats.

Vi mødes i Frivilliggruppen ca. 4 gange om året og drøfter problemstillinger, erfaringer, aktiviteter osv..

Frivilliggruppen består af:

  • Middelfart kommunes Frivillighedskoordinator
  • Middelfart Kommunes Fællesskabskoordinator
  • Repræsentanter for Middelfart Kommune Fritid og Fællesskaber
  • Leder og bestyrelsesmedlemmer af Middelfart Frivilligcenter

Et godt samarbejde

  • giver synlighed for det frivillige arbejde og det, foreningerne arbejder for
  • giver helhedsindsats med mere sammenæng og værdi for brugerne
  • giver ressourcer i form af kommunale medarbejderes faglighed, viden og netværk til gavn for det frivillige arbejde.

Retningslinierne for det frivillige sociale arbejde i Middelfart Kommune; herunder også kritierne for tildeling af § 18 midler og § 79 midler findes på www.middelfart.dk.

Økonomi

Middelfart Kommune yder et årligt tilskud til Frivilligcentret, og der er indgået en samarbejdsaftale, der bl.a. beskriver Frivilligcentrets overordnede indsatsområder.