Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Privatlivspolitik

Frivilligcenter Middelfarts behandling af personoplysninger

Persondataforordningens vigtigste formål er beskyttelsen af borgernes persondata, og det er vigtigt for Frivilligcenter Middelfart, at vore medlemmer, brugere, frivillige og ansatte ved, at vi naturligvis passer godt på de persondata vi indsamler, modtager og opbevarer som forening.

Dataansvarlig
De dataansvarlige sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. I Frivilligcenter Middelfart er det frivilligcentrets bestyrelse som ved spørgsmål eller henvendelser repræsenteres af formand Hans-Jørgen Tarup Nielsen og næstformand Allan Bentzen samt daglig leder af Frivilligcenter Middelfart Tanja Wraae.

Databehandler
Databehandlerne i Frivilligcenter Middelfart er daglige leder Tanja Wraae samt Frivilligcentrets regnskabsansvarlige Jonna Hansen Madsen.

Telefonnumre og e-mailadresser på både dataansvarlige og databehandlere findes på Frivilligcenter Middelfarts hjemmeside: www.frivilligcentermiddelfart.dk/om os

Videregivelse af oplysninger
Frivilligcenter Middelfart videregiver ikke oplysninger til eksterne parter.
Ansatte og frivillige har tavshedspligt og har underskrevet et tavshedsløfte.

Sådan behandler vi dine personoplysninger
Frivilligcenter Middelfart indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål og ud fra frivilligcentrets legitime interesser dvs. når vi har en lovlig grund (hjemmel) hertil.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde den aftale om medlemskab eller samarbejde, som du som frivillig, din forening, gruppe eller organisation har indgået med Frivilligcenter Middelfart.

Medlemsoplysninger
Vore medlemmer er foreninger, grupper og organisationer, der efter eget ønske har anmodet om medlemskab af Frivilligcenter Middelfart. Vi registrerer følgende oplysninger på vore medlemsforeninger:

 • Organisationens navn, telefonnummer, e-mailadresse og evt. hjemmeside.
 • Navn på formand eller kontaktperson samt telefonnummer og e-mailadresse.

Disse oplysninger offentliggøres på Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcentermiddelfart.dk under ”Medlemsoversigt” samt ”Social Vejviser – guide til foreningerne”.

Formålet hermed er, at give et overblik over Frivilligcenter Middelfarts medlemsforeninger for borgere, der ønsker at komme i kontakt med en lokal forening, gruppe eller organisation. Af samme årsag videregives medlemsoplysningerne ved personlige, skriftlige eller telefoniske henvendelser.

I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at kunne levere ydelser og services i form af f.eks. nyhedsbreve og kurser. Det er frivilligt, om du ønsker at afgive dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

Deltageroplysninger
Ved kurser, events og arrangementer afholdt af Frivilligcenter Middelfart eller én af vores medlemsforeninger, hvor vi yder administrativ hjælp, indsamler vi følgende oplysninger:

 • Deltagernavn
 • Hvilken forening deltageren repræsenterer
 • Telefonnummer på deltager
 • E-mailadresse på deltager

Oplysningerne bruges til at administrere arrangementet samt til efterfølgende statistisk brug.

Borgerhenvendelser
Ved henvendelse fra borgere registrerer vi navn, telefonnummer og e-mailadresse (almindelige personoplysninger), som er nødvendige for at vi kan udføre vore opgaver.

Er der borgere, der kontakter Frivilligcenter Middelfart med forskellige udfordringer, kan der være tale om følsomme personoplysninger. Disse behandles udelukkende af relevante personer i Frivilligcentret og kun hvis det er muligt at hjælpe borgeren videre til et frivilligt tilbud. Frivilligcenter Middelfart spørger aldrig efter og registrerer ikke cpr.numre.

Frivillig i Frivilligcenter Middelfart
Vore frivillige ildsjæle i Frivilligcenter Middelfart er registreret med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

De frivilliges oplysninger offentliggøres på Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcentermiddelfart.dk under ”Om os”.

Formålet hermed er, at give et overblik over Frivilligcenter Middelfart tilbud for borgere og medlemsforeninger, der ønsker at få hjælp til f.eks. fundraising, økonomi, IT mm. Af samme årsag videregives kontaktoplysningerne ved personlige, skriftlige eller telefoniske henvendelser i Frivilligcentret.

Ansat i Frivilligcenter Middelfart
Ansatte i Frivilligcenter Middelfart registreres med følgende personoplysninger i ansættelseskontrakten:

 • Navn, adresse, postnummer og by
 • CPR-nummer
 • Telefon og e-mailadresse
 • Kontooplysninger

Ansættelseskontrakter og lønsedler opbevares aflåst og forsvarligt.

Nyhedsbreve og mailudsendelser
Alle medlemsforeninger modtager pr. mail nyhedsbreve og øvrige informationer om f.eks. arrangementer, fonde, referater mm.

Alt som sendes ud via mail sendes som masseforsendelse via bcc, så øvrige mailadresser ikke er synlige.

Brugen af billeder på hjemmeside og sociale medier
Frivilligcenter Middelfart er forpligtet til at indhente samtykkeerklæring, hvis et portrætfoto ønskes brugt på vores hjemmeside eller på de sociale medier. Vi vil sikre, at vi i videst muligt omfang også sikrer information om brugen af situationsbilleder. F.eks. ved profileringen af månedens forening, markedsføring af events og arrangementer mm.

Tages der billeder under et kursus, events eller arrangementer indledes altid med at gøre opmærksom på, at der under forløbet vil blive taget billeder til brug på hjemmesiden, sociale medier, opslagstavler og internettet.

Deltagere kan til hver en tid meddele, at de ikke ønsker at figurerer på billederne. Deltagere kan endvidere henvende sig til fotografen under og efter arrangementet og bede om, at se de billede man selv er med på. Billeder som deltageren ikke ønsker offentliggjort slettet med det samme.

Slettepolitik
Ved udmeldelse fra Frivilligcenter Middelfart sletter vi med øjeblikkelig virkning alle persondata relateret til den pågældende organisation. Hvis du som ansat eller bestyrelsesmedlem forlader medlemsorganisationen, sletter vi dine persondata, så snart vi gøres opmærksom herpå.


Deltageroplysninger ved kurser, events og arrangementer slettes hurtigst muligt og senest 1 år efter.

Ved borgerhenvendelser slettes personfølsomme oplysninger umiddelbart efter behandlingen. Øvrige henvendelser (med almindelige personoplysninger) slettes senest efter 1 år og bruges kun i form af baggrund for statistik, hvor der ikke kan udledes forhold om enkeltpersoner.

Personoplysninger om frivillige ildsjæle i Frivilligcenter Middelfart slettes på hjemmesiden, så snart samarbejdet ophører.

Når et ansættelsesforhold slutter i Frivilligcenter Middelfart gemmes ansættelseskontrakt og lønsedler i 5 år jf. regnskabsloven. Herefter makuleres og slettes kontrakt og lønsedler.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

 • Ret til indsigt:
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til rettelse:
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning:
  Du har ret til at få slettet dine personoplysninger
 • Ret til indsigelse:
  Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har et til at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet:
  Du har ret til at flytte dine personoplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelig anvendt format.
 • Ret til tilbagetrækning af samtykke:
  Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.
 • Ret til at klage til Datatilsynet:
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Revision af privatlivspolitikken
Frivilligcenter Middelfart forbeholder sig ret til at ændre den udarbejdede privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil vi udsende oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.


Du kan altid kontakte os på info@frivilligcentermiddelfart.dk, hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig eller ønsker berigtigelse eller sletning af dine oplysninger.


Opdateret af TW/ 23.10.18

Nyheder

 • Opsummering fra Netværks- og dialogmøder 4. og 5. marts 2019 +

  Opsummering fra Netværks- og dialogmøder 4. og 5. marts 2019 Kære alleFrivilligcenter Middelfart har netop afholdt Netværks- og dialogmøde for Læs mere
 • Invitation til workshop - 29.04.19 +

  Invitation til workshop Middelfart Kommune inviterer til workshop omkring det gode samarbejde mellem civilsamfundet og Middelfart Kommune mandag den 29. Læs mere
 • Månedens forening - marts 2019 +

  Månedens forening i marts 2019 Frivilligcenter Middelfart udpeger for 34. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Læs mere
 • Invitation til generalforsamling 2019 +

  Invitation til generalforsamlingFrivilligcenter Middelfart indkalder hermed medlemmer, samarbejdspartnere, frivillige og interesserede til generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 Læs mere
 • Invitation til informationsmøde 21.02.19 +

  Invitation til informationsmøde for nye borgere i Middelfart KommuneFrivilligcenter Middelfart inviterer i samarbejde med bosætningskonsulenten Anne Marie Klausen nye tilflyttere Læs mere
 • Velkommen til medlem nr. 62 +

  Velkommen til medlem nr. 62Det glæder os, at vi kan byde endnu et nyt medlem hjertelig velkommen i Frivilligcenter Middelfart. Læs mere
 • Inkaldelse til netværks- og dialogmøde - marts 2019 +

  Indkaldelse til Netværks- og dialogmødeFrivilligcenter Middelfart inviterer hermed alle medlemsforeninger til Netværks- og dialogmødemandag den 4. marts 2019 og tirsdag Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 31.01.19 +

  Referat fra bestyrelsesmøde - 31.01.19Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Middelfart torsdag den 31. januar 2019. Læs referatet HER Læs mere
 • Månedens forening - februar 2019 - Nyheder +

  Månedens forening i februar 2019 Frivilligcenter Middelfart udpeger for 33. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Læs mere
 • Fyraftensmøde om dataforordningen d. 5. februar +

  Fyraftensmøde - PersondataforordningFrivilligcenter Middelfart inviterer alle interesserede til fyraftensmøde om den nye persondataforordning – også kaldt GDPR tirsdag den 5. februar 2019 Læs mere
 • Sæt kryds i kalenderen - Generalforsamling i Frivilligcenter Middelfart +

  Generalforsamling i Frivilligcenter Middelfart Tirsdag d. 26. marts afholdes generalforsamling for Frivilligcenter Middelfart i Østergades Forsamlingshus kl. 19.00-21.00.Indkaldelse og dagsorden Læs mere
 • Velkommen til FUT-gruppen +

  Velkommen til ny forening Frivilligcenter Middelfart byder FUT-gruppen (KOL- og Lungepatienter) hjertelig velkommen som ny medlemsforening. FUT står for: Fysisk Udmattelse Læs mere
 • Månedens forening - Januar 2019 - nyheder +

  Månedens forening i januar 2019 Frivilligcenter Middelfart udpeger for 32. gang ”månedens frivillige forening” for herigennem at markedsføre frivilligheden i Læs mere
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcentret 13.12.18 +

  Der har været afholdt reduceret bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Middelfart torsdag den 13. december 2018. Læs referatet HER. Læs mere
 • Reserve bedste efterlyses +

  Ung velfungerende studerne fra Middelfart Produktions Skole søger en reserve bedstemor/far til hendes 3 årige datter for en kort 9 Læs mere
 • Ansøgning til §18 & §79 - 1. runde 2019 +

  Så er der igen tid til at søge §18 og §79 midler hos Middelfart Kommune. Ansøgningsfristen er 20. januar 2019. Læs mere
 • Dialogcafé for Pårørende - 05.12.18 +

  Bedre Psykiatri for Pårørende inviterer til Dialogcafé onsdag den 5. december 2018 kl. 19.00 - 21.00 i Caféen i Jernbanegade 14 Læs mere
 • Brenderup Seniorer - Forårsprogram 2019 +

  Så er det nye forårsprogram fra Brenderup Seniorer på "gaden". Tjek det ud HER eller klik forbi "kommende arrangement" her på hjemmesiden. Læs mere
 • Juleaften for enlige og enlige med børn - 2018 +

  Se invitationen til juleaften for enlige og enlige med børn HER Læs mere
 • Medlem nr. 60 +

  Det er med stor glæde, at vi byder Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart hjertelig velkommen som nyt medlem af Frivilligcenter Middelfart. Børns voksenvenner Læs mere
 • 1