Strategier

Bestyrelsens vedtagne og stadigt aktuelle strategier kan downloades her:

FaceBook-strategi - vedtaget på bestyrelsens møde i januar 2016.