Skip to main content

Privatlivspolitik


Frivilligcenter Middelfarts behandling af personoplysninger

Persondataforordningens vigtigste formål er beskyttelsen af borgernes persondata, og det er vigtigt for Frivilligcenter Middelfart, at vore medlemmer, brugere, frivillige og ansatte ved, at vi naturligvis passer godt på de persondata vi indsamler, modtager og opbevarer som forening.

Dataansvarlig

De dataansvarlige sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. I Frivilligcenter Middelfart er det frivilligcentrets bestyrelse som ved spørgsmål eller henvendelser repræsenteres af formand Gitte R. R. Nielsen og næstformand Bjarne Havshøj samt daglig leder af Frivilligcenter Middelfart Susanne Juhl Paaske.

Databehandler

Databehandlerne i Frivilligcenter Middelfart er daglige leder Susanne Juhl Paaske samt Frivilligcentrets regnskabsansvarlige Jonna Hansen Madsen.

Telefonnumre og e-mailadresser på både dataansvarlige og databehandlere findes på Frivilligcenter Middelfarts hjemmeside: www.frivilligcentermiddelfart.dk/om os

Videregivelse af oplysninger

Frivilligcenter Middelfart videregiver ikke oplysninger til eksterne parter.
Ansatte og frivillige har tavshedspligt og har underskrevet et tavshedsløfte.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Frivilligcenter Middelfart indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål og ud fra frivilligcentrets legitime interesser dvs. når vi har en lovlig grund (hjemmel) hertil.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde den aftale om medlemskab eller samarbejde, som du som frivillig, din forening, gruppe eller organisation har indgået med Frivilligcenter Middelfart.

Medlemsoplysninger

Vore medlemmer er foreninger, grupper og organisationer, der efter eget ønske har anmodet om medlemskab af Frivilligcenter Middelfart. Vi registrerer følgende oplysninger på vore medlemsforeninger:

 • Organisationens navn, telefonnummer, e-mailadresse og evt. hjemmeside.
 • Navn på formand eller kontaktperson samt telefonnummer og e-mailadresse.

Disse oplysninger offentliggøres på Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcentermiddelfart.dk under ”Medlemsoversigt” samt ”Social Vejviser – guide til foreningerne”.

Formålet hermed er, at give et overblik over Frivilligcenter Middelfarts medlemsforeninger for borgere, der ønsker at komme i kontakt med en lokal forening, gruppe eller organisation. Af samme årsag videregives medlemsoplysningerne ved personlige, skriftlige eller telefoniske henvendelser.

I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at kunne levere ydelser og services i form af f.eks. nyhedsbreve og kurser. Det er frivilligt, om du ønsker at afgive dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

Deltageroplysninger

Ved kurser, events og arrangementer afholdt af Frivilligcenter Middelfart eller én af vores medlemsforeninger, hvor vi yder administrativ hjælp, indsamler vi følgende oplysninger:

 • Deltagernavn
 • Hvilken forening deltageren repræsenterer
 • Telefonnummer på deltager
 • E-mailadresse på deltager

Oplysningerne bruges til at administrere arrangementet samt til efterfølgende statistisk brug.

Borgerhenvendelser

Ved henvendelse fra borgere registrerer vi navn, telefonnummer og e-mailadresse (almindelige personoplysninger), som er nødvendige for at vi kan udføre vore opgaver.

Er der borgere, der kontakter Frivilligcenter Middelfart med forskellige udfordringer, kan der være tale om følsomme personoplysninger. Disse behandles udelukkende af relevante personer i Frivilligcentret og kun hvis det er muligt at hjælpe borgeren videre til et frivilligt tilbud. Frivilligcenter Middelfart spørger aldrig efter og registrerer ikke cpr.numre.

Frivillig i Frivilligcenter Middelfart

Vore frivillige ildsjæle i Frivilligcenter Middelfart er registreret med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

De frivilliges oplysninger offentliggøres på Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcentermiddelfart.dk under ”Om os”.

Formålet hermed er, at give et overblik over Frivilligcenter Middelfart tilbud for borgere og medlemsforeninger, der ønsker at få hjælp til f.eks. fundraising, økonomi, IT mm. Af samme årsag videregives kontaktoplysningerne ved personlige, skriftlige eller telefoniske henvendelser i Frivilligcentret.

Ansat i Frivilligcenter Middelfart

Ansatte i Frivilligcenter Middelfart registreres med følgende personoplysninger i ansættelseskontrakten:

 • Navn, adresse, postnummer og by
 • CPR-nummer
 • Telefon og e-mailadresse
 • Kontooplysninger

Ansættelseskontrakter og lønsedler opbevares aflåst og forsvarligt.

Nyhedsbreve og mailudsendelser

Alle medlemsforeninger modtager pr. mail nyhedsbreve og øvrige informationer om f.eks. arrangementer, fonde, referater mm.

Alt som sendes ud via mail sendes som masseforsendelse via bcc, så øvrige mailadresser ikke er synlige.

Brugen af billeder på hjemmeside og sociale medier

Frivilligcenter Middelfart er forpligtet til at indhente samtykkeerklæring, hvis et portrætfoto ønskes brugt på vores hjemmeside eller på de sociale medier. Vi vil sikre, at vi i videst muligt omfang også sikrer information om brugen af situationsbilleder. F.eks. ved profileringen af månedens forening, markedsføring af events og arrangementer mm.

Tages der billeder under et kursus, events eller arrangementer indledes altid med at gøre opmærksom på, at der under forløbet vil blive taget billeder til brug på hjemmesiden, sociale medier, opslagstavler og internettet.

Deltagere kan til hver en tid meddele, at de ikke ønsker at figurerer på billederne. Deltagere kan endvidere henvende sig til fotografen under og efter arrangementet og bede om, at se de billede man selv er med på. Billeder som deltageren ikke ønsker offentliggjort slettes med det samme. 

Slettepolitik

Ved udmeldelse fra Frivilligcenter Middelfart sletter vi med øjeblikkelig virkning alle persondata relateret til den pågældende organisation. Hvis du som ansat eller bestyrelsesmedlem forlader medlemsorganisationen, sletter vi dine persondata, så snart vi gøres opmærksom herpå.

Deltageroplysninger ved kurser, events og arrangementer slettes hurtigst muligt og senest 1 år efter.

Ved borgerhenvendelser slettes personfølsomme oplysninger umiddelbart efter behandlingen. Øvrige henvendelser (med almindelige personoplysninger) slettes senest efter 1 år og bruges kun i form af baggrund for statistik, hvor der ikke kan udledes forhold om enkeltpersoner.

Personoplysninger om frivillige ildsjæle i Frivilligcenter Middelfart slettes på hjemmesiden, så snart samarbejdet ophører.

Når et ansættelsesforhold slutter i Frivilligcenter Middelfart gemmes ansættelseskontrakt og lønsedler i 5 år jf. regnskabsloven. Herefter makuleres og slettes kontrakt og lønsedler.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

 • Ret til indsigt:
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til rettelse:
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning:
  Du har ret til at få slettet dine personoplysninger
 • Ret til indsigelse:
  Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har et til at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet:
  Du har ret til at flytte dine personoplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelig anvendt format.
 • Ret til tilbagetrækning af samtykke:
  Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.
 • Ret til at klage til Datatilsynet:
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Revision af privatlivspolitikken

Frivilligcenter Middelfart forbeholder sig ret til at ændre den udarbejdede privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil vi udsende oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Du kan altid kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig eller ønsker berigtigelse eller sletning af dine oplysninger.

Opdateret af SJP/ 24.04.23