Skip to main content

Puljer og fonde

Får Frivilligcentret kendskab til fondsmidler, der kan være relevante for nogle af vore medlemmer at søge, informerer vi normalt samtlige medlemmer. Hjælp til ansøgninger kan hentes hos Middelfart Kommunes fundraiser Sabine Christensen på tlf. 88 88 55 00 ligesom også Frivilligcentret kan kontaktes.

Der er flere måder at søge støtte på til jeres sociale arbejde

§18- og §79-midler
Middelfart Kommune har udarbejdet kriterier for tildeling af tilskud til det frivillige lokale sociale arbejde - § 18-midler - og tilskud til aktiverende og forebyggende aktiviteter for personer over 60 år - § 79 midler.
For tilskud efter § 18 og § 79 kan der søges 1 gang årligt, nemlig den 20. oktober.

Middelfart Kommune annoncerer hver ansøgningsrunde, og ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer findes på www.middelfart.dk.

Andre puljer og fonde
Der er en del puljer og fonde, som kan søges af sociale foreninger, primært til udvikling af (nye) projekter. Som forening har I adgang til www.fonde.dk. Du kan se her hvordan du får adgang til databasen.

Følg også med på Socialministeriets hjemmeside https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer-og-tilskud/puljer/aktuelle-puljer

Register over fonde og legater i Danmark: https://www.legatbogen.dk/

Søger du gratis tilgængelige artikler om fundraising så prøv at klikke forbi www.fundraising.how som er et dansk firma der i over 5 år har hjulpet foreninger, virksomheder, kunstnere mm. ifbm. fondsansøgninger.

Sponsoraftaler m.v.
Nogle foreninger har aftaler med virksomheder. Der er i dag mere fokus på virksomhedernes mulighed for at tage et socialt ansvar og her kan såvel virksomhedernes arbejdsmiljø som deres image styrkes. Måske kan I tilbyde dem en meget konkret måde at gøre det på - så hvorfor ikke høre en lokal erhvervsvirksomhed eller forretning, om de kunne være interesseret i at støtte jeres aktiviteter?

Samarbejde med andre om projektet
Har I en god idé, men mangler sparring og ressourcer, f.eks. midler, kompetencer eller kontaktflader, er det vigtigt at bruge eller udvide jeres netværk. Det kan være en mulighed at indgå et samarbejde med andre foreninger eller kommunale medarbejdere/institutioner. Vi vender gerne mulighederne med jer.

Andre måder at skaffe midler på
Behovet for midler kan også kombineres med en social begivenhed, der kan være med til at synliggøre jeres forening. I kan eksempelvis afholde loppemarkeder, bankospil, sponsorløb, sælge lodsedler, kalendere eller andre småartikler.

Har du/I brug for hjælp til ansøgninger til pulje og fonde?
Frivilligcentret har, i begrænset omfang mulighed for at sparre med jer omkring:

  • Skarp argumentation i jeres ansøgning
  • Konkretisering af hvordan jeres tiltag gavner målgruppen
  • Sparring og ideer til steder at ansøge
  • Gennemgang af ansøgningen
  • Gennemgang af opslaget
  • Generelle spørgsmål til brug af fondsmidler og hvad man kan søge støtte til
  • Andet du lige er i tvivl om